Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc Và Kế Toán Hợp Tác Xã

Tác giả:

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc Và Kế Toán Hợp Tác Xã

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Luật Hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai: Quy định về quản lý tài chính, tín dụng trong hợp tác xã

Phần thứ ba. Quy định về tổ chức hoạt động, hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Phần thứ tư: Quy định về chế độ chính sách trong lĩnh vực hợp tác xã

Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hợp tác xã

Phần thứ sáu: Quy định về thuế và quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn

Phần thứ bảy: Mẫu hợp đồng hợp tác xã thường dùng

img864_3

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành Nhà sách lao động
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Trọng lượng vận chuyển (gram) 600
Kích thước 20 x 28 cm
Author Quang Minh
Số trang 431
Ngày xuất bản 06-2015
SKU 9786045932063
Danh mục Tài chính – Kế toán

Thảo luận cho bài: "Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc Và Kế Toán Hợp Tác Xã"