Cẩm nang những điều cần biết trong hoạt động thanh tra – kiểm tra doanh nghiệp

Tác giả:

Cẩm nang những điều cần biết trong hoạt động thanh tra – kiểm tra doanh

Trong đường lối phát triển kinh tế – xã hội do Đại hội Đảng lần IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đã chỉ : Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hượp tác để phát triển: bằng nhiều biện pháp cụ thể trong đó có kiểm tra, kiểm soát, thanh tra mọi hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thơnưg mại.
670_p4878
Đây là biện pháp quan trọng góp phần thúc đẩy các hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển thưeo hướng lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hượp pháp của doanh nghiệp, lợi ích của Nhà nước và toàn xã hội; giữ gìn kỷ cương, phép nước; làm cho kinh tế – xã hội của đất nớc phát triển bền vững.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm :
Phần thứ nhất : Những vấn đề cơ bản trong hoạt động Thanh tra, Kiểm tra doanh nghiệp
Phần thứ hai: Những vấn đề cần biết trong hoạt động Thanh tra, Kiểm tra doanh nghiệp đối với từng lĩnh vực
Phần thứ ba : Các vǎn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực
I. Quy định đối với doanh nghiệp
II. Lĩnh vực tài chính
III. Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
IV. Lĩnh vực vǎn hoá – thông tin
VI. Lĩnh vực chứng khoán
VII. Lĩnh vực thanh tra lao động
VIII. Lĩnh vực địa chính
IX. Lĩnh vực xây dựng
X. Lĩnh vực công nghiệp
XI. Lĩnh vực y tế
XII. Lĩnh vực thống kê
XIII. Lĩnh vực thuỷ sản
XIV. Lĩnh vực ngân hàng
XV. Lĩnh vực giao thông công chính, hàng hải, hàng không
XVI. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
XVII. Lĩnh vực du lịch
XVIII. Lĩnh vực bưu chính viễn thông
XIX. Lĩnh vực hải quan
XX. Lĩnh vực dầu mỏ khí đốt
XXI. Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn…

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nhóm tác giả
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 1307.00 gam
  • Kích thước: 20×30 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 660

Thảo luận cho bài: "Cẩm nang những điều cần biết trong hoạt động thanh tra – kiểm tra doanh nghiệp"