Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Quản Lý Ngân Sách

Tác giả:

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Quản Lý Ngân Sách:

Cách sử dụng và quản lý ngân sách như một công cụ kinh doanh để đảm bảo thành công cho tổ chức và cá nhân là một trong những kỹ năng quản lý rất quan trọng.

Quyển Quản Lý Ngân Sách gồm những hướng dẫn giàu thông tin và thực tế nhằm rèn luyện những kỹ năng cần thiết giúp bạn dự thảo ngân sách chính xác và hiệu quả.

11290_17647

Ba giai đoạn quan trọng của quá trình lập ngân sách – chuẩn bị, dự thảo và giám sát cũng được giải thích rõ trong quyển sách nhằm giúp bạn nâng cao được chất lượng của nân sách. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được những lời khuyên thực tế về cách xử lý số liệu và cách giám sát các thủ tục ngân sách một cách hợp lý.

Ngoài ra, với 101 gợi ý ngắn gọn, và bản đánh giá toàn diện về bản thân sẽ giúp bạn nâng cao và hoàn thiện kỹ năng lập và quản lý ngân sách của mình.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Tìm hiểu chức năng dự thảo ngân sách

Ngân sách là gì?

Tầm quan trọng của ngân sách

Dự thảo ngân sách và chiến lược kinh doanh

Quản lý quá trình dự thảo ngân sách

Nhận biết những trở ngại tiềm tàng

Chuẩn bị dự thảo ngân sách

Thiết kế ngân sách riêng

Phân loại mục tiêu

Chuẩn hoá ngân sách

Đánh giá hệ thống

Soạn thảo ngân sách

Thu nhập thông tin

Dự báo doanh thu

Ước tính chỉ tiêu

Tìm hiểu chi phí

Tạo ra số liệu

Tìm hiểu ngân sách vốn

Lập ngân sách tiền mặt

Hợp nhất các ngân sách

Hoàn thiện ngân sách

Giám sát ngân sách

Phân tích các chênh lệch

Giám sát những khác biệt

Phân tích lỗi ngân sách

Kiểm tra những khác biệt ngoài kỳ vọng

Thực hiện điều chỉnh

Nhận biết các vấn đề hành xử

Cải thiện quá trình dự thảo ngân sách

Đánh giá kỹ năng quản lý ngân sách

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Stephen Brookson
  • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
  • Nhà phát hành: Trí Việt
  • Mã Sản phẩm: 8935086804513
  • Khối lượng: 135.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 12/2005
  • Số trang: 70

Thảo luận cho bài: "Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Quản Lý Ngân Sách"