Cảm Nắng

Tác giả:

nắng về qua phố lẳng lơ

ta ngang chi …
để bất ngờ đau tim
cả đầu, mình mẩy dịu rêm
cái chân bủn rủn nỗi niềm
xưa xa

nhẽ ta “cảm nắng” rồi à ?
nóng ran tự buổi chiều vàng chợt hanh

(một ngày con nắng dịu êm quá , không cầm lòng đặng … )

k. 

Thảo luận cho bài: "Cảm Nắng"