Cảm Ơn

Tác giả:

Gởi nữ sĩ Th. Kh. và nữ ngâm diễn Ngọc Xuân


Đêm nay tôi bỗng nhiên vui
”Thấy sung sướng được làm người khổ đau”
Văn chương nào biết chuốt trau
Nhờ bao đau khổ thơ trào tuôn ra.

Người nghe cảm động xót xa
Thả thơ tung cánh bay ra giữa đời
Xin thành thật, cảm ơn Người
Cho tôi thấy lại cuộc đời thắm xanh.

(Bạch Am, đêm Đông 2000)

Thảo luận cho bài: "Cảm Ơn"