Cảm Ơn

Tác giả:

Ta cảm ơn đời
Cho ta chút nắng
Một chút mưa
Một chút mơ
Một đời để mộng

Ta cảm ơn người
Cho ta nỗi nhớ
Một nỗi đợi chờ
Một chút lao xao
Trong buồng tim nhỏ

Ta cảm ơn Thượng đế
Cho ta niềm tin
Một chút mê tín
Một thoáng ngây ngô
Một cuồng tín đồ

Ta cảm ơn ta
Một chút dại khờ
Một đời mộng mị
Một đời nhớ mong
Một người không thật

July ’04
ttlu 

Thảo luận cho bài: "Cảm Ơn"