Cám Ơn

Tác giả:

Cám ơn trời ơn người… cho tôi còn sống đây

Cám ơn trời ơn người… cho tôi còn phút này
Ôi trong tôi hy vọng trào dâng
Sau bao năm tôi sống khổ đau
Bỗng tâm hồn tôi thấy lâng lâng
Mầm sống nào đã nhú cuối mùa Thu

Ta đã mất, mất đến giọt cuối cùng
Vẫn còn đây thân xác ung dung
Ta sẽ sống, sống như người ước vọng
Rồi người sẽ cho ta muôn trùng

Yêu thương nồng nàn ta yêu
Anh em yêu ta nồng nàn
Lời nói yêu thương dịu dàng
Cũng chẳng có đâu

Yêu thương nồng nàn ta yêu
Anh em yêu ta nồng nàn
Lời nói yêu thương dịu dàng
Tiếng đàn là đây

 

Thảo luận cho bài: "Cám Ơn"