Cảm ơn Bi thân yêu

Tác giả:

Cứ ngỡ  rằng ai đợi
Ai mong khi vắng mình
Vội về, cửa vẫn khoá
Lá rụng đầy ngoài hiên…

Bỗng tiếng sủa vang lên
Ô kìa con chó nhỏ
Rối rít chạy đến bên
Đuôi vẫy hoài mừng rỡ…
1988

Thảo luận cho bài: "Cảm ơn Bi thân yêu"