Cám ơn

Tác giả:

Cám ơn người tôi yêu Phan Cát Linh

Cám ơn em rất nhẹ nhàng
Cám ơn em với điệu đàn Tương Như
Cám ơn em với tình thu
Cám ơn chiếc lá cho dù còn đau
Ngoài trời kết sợi mưa Ngâu
Em ơi Ô Thước xây cầu cho ta
Em ơi một dãy Ngân Hà
Nghìn năm chia biệt đã là chuyện xưa
Bây giờ cũng chuyện hạt mưa
Hạt hôn trên lá, hạt lùa tim anh
Hạt mang cuối bãi đầu ghềnh
Một hoa Mai trắng, một tình trăm năm
Hạt mang tóc sợi âm thầm
Trói tình anh kẽ bao lần lãng du
Cám ơn đôi mắt lao tù
Nhốt anh chiếc lá, gió thu đưa về

TTP

Thảo luận cho bài: "Cám ơn"