Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông

Tác giả:

Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù
Đã khách không nhà trong bốn bể
Lại người có tội giữa năm châu
Dang tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù
Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu
Bài thơ này sáng tác đầu năm 1914 trong lúc tác giả bị quân Quảng Đông bắt giam, cùng với một bài thơ trong Ngục trung thư.

Thảo luận cho bài: "Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông"