Cảm

Tác giả:

Cuộc đời vân cẩu
Trầm thăng
Vực sâu đáy bể
Cùng Hằng điện loan

Cảm đời
Thôi hết lo toan
Trả hương cho gió
Khôn ngoan cho người

Cảm đời
Còn một nụ cười
Cười toe toét miệng cho đời vui hơn

Oct 24 2001

Thảo luận cho bài: "Cảm"