Căn Kiếp

Tác giả:

Tôi trèo lên mặt trăng

Trăng tròn nên trơn trợt
Rơi xuống sau cầu ao
Trăng nước vỡ lao xao

Tôi lắp tên nhắm sao
Hoài bão muốn vươn cao
Mũi tên bay lộn về
Ghim vào giữa chiêm bao

Tôi nằm mơ thấy bay
Tưởng cốt rồng ngất say
Đến đền hỏi ông bụt
Thiền sư bảo:”Thảm “bay

Lớn lên loạn sắc màu
Sợ hãi màu đỏ au
Sao vàng , xanh trắng đỏ
Nên nhuộm tím ngàn sau

Tuổi yêu mê ngữ học
Ngôn ngữ tím loài hoa
Hoa hờn không nói nữa
Tôi từ đó hư hao.

Thảo luận cho bài: "Căn Kiếp"