Cành bàng xương mảnh

Tác giả:

Cành bàng xương mảnh thêu trời sớm
Một chút mây bay một tiếng chim
Bước nhẹ xuân về chừng hãy gượm
Chờ cây trút hết bóng tàn đêm

Mưa bụi đường trơn ai rón rén
Chợ rau rẽ lối ngập xanh rờn
Chợ không đông, tiếng người nghe rõ
Chưa nắng, chào nhau đã ấm hơn

Một góc ban mai của phố phường
Rất thân như cuộc sống bình thường
Cây bàng đầu phố chưa ra lá
Nhưng mấy chồi căng dưới giọt sương
2-1982

Nguồn: Huy Cận toàn tập (Tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Cành bàng xương mảnh"