Cánh buồm giơi

Tác giả:

Sáng ra mùa xuân phẳng
chim hải âu bay rồi
gió thổi bờ vịnh vắng
lạnh lùng cánh buồm giơi.

Thảo luận cho bài: "Cánh buồm giơi"