Cánh buồm nâu

Tác giả:

Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu ?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…

Thảo luận cho bài: "Cánh buồm nâu"