Cánh Bướm

Tác giả:

Ngày em chưa biết điểm trang

Như hoa còn búp xanh rờn ngây thơ
Tôi con bướm đực còn tơ
đậu trên búp nụ tỉnh bơ. Ngu đần

Nước trôi lách kẽ ngón chân
Búp xanh đã nở nụ hồng mãn khai
Biết soi gương kẻ chân mày
Biết chôn tuyệt tích thơ ngây xuống mồ

Tôi vừa cũng hết dại khờ
Biết đau khi vẫy tay chia cuộc tình
Bây giờ em đã thành tinh
Bao nhiêu bướm khác chực rình chung quanh

Ngày xưa đậu búp em xanh
Ngu không hút nhụy nay đành…chắt răng

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Cánh Bướm"