Cánh Chiều

Tác giả:

Anh đi về phía cuối ngày

Nỗi buồn thổi tung cơn gió
Cánh chiều nằm lơi ráng đỏ
Lá vàng rơi giữa mùa say
Em đi về phía tương lai
Áo soan hồng hoa sen trắng
giấc mơ ngày xuân quá vãng
Mắt nhìn đouổi lúc chia tay
Cuối đường hai phía chia hai
Trái tim hình như muốn vỡ
Chiều xuống bao giờ không rõ
Sao , người nắng rụng đầy vai
Ánh đêm đèn ánh trăng cài
Dế buồn hát vang góc phố
Nỗi buồn thổi tung cơn gió
Về theo từ những cánh chiều 

Thảo luận cho bài: "Cánh Chiều"