Cánh Chim Giữa Trời

Tác giả:

cánh chim

bay
rộng giữa trời
bão giông phủ ngập
tơi
bời xác thân
ta còn giữ
mãi
trong tim
nửa đời lưu lạc
một lần
nhớ em
sáng nay giọt nắng hạ mềm
chen vào
cánh lá hồn
nhiên thưở nào
ta chờ em
mộng
chiêm bao
ta chờ
em đã
ngọt ngào nỗi đau
thì thôi nào dám cơ cầu
ghềnh xưa vẫn
đợi
chờ nhau kiếp này
cánh
ta
vẫn
kiếp chim bay
em về nhớ rủ vần mây che đầu

PHẠM VŨ ANH NAM

 

Thảo luận cho bài: "Cánh Chim Giữa Trời"