Cánh cỏ sương đùa

Tác giả:

Đi theo Cổ Nguyệt tìm Xuyên Thảo

Gió cuốn bụi trần cay mắt ai
Trăm năm tình đến trong Hư Ảo
Trên một nẻo về chết lao đao

Hội Xuân tàn mộng sầu Trường Dạ
Mây hát khúc chiều tóc bạc bay
Thu trong sóng vỗ bao bờ lạ
Cánh cỏ sương đùa dấu lệ sa

Áo Trắng Phượng Hồng y nếp cũ
Sao mờ đèn tỏ diện đối gương
Vàng phai ngọc nát đong sao đủ
Gánh trọn trần ai lạc cõi mù

Thảo luận cho bài: "Cánh cỏ sương đùa"