Cánh Cung

Tác giả:

Em gọi anh ơi
Dư âm ngày hôm qua
Ngày hôm qua, trong căn phòng anh đơn độc
Ngoài phố em ngóng trông
Ngày hôm qua qua trong căn phòng anh đơn độc
Qua ngoài phố em lãng quên

Kìa sao ta, sao ta sầu thảm những nỗi buồn như ai
Kìa em, em đi tìm lại tia nắng hồng phôi thaị

Nhớ lại ngày hạnh phúc
Nhớ bằng lòngnát mục
Em giương cánh cung
Em không còn hiền dịụ

Đi đường trong nắng hanh
Em mang những kỷ niệm nào về anh
Cứ buông dây cung
Rồi ta đành …
rồi ta đành …

Thảo luận cho bài: "Cánh Cung"