Cành Đào Nguyễn Huệ

Tác giả:

Hẳn nhớ Thăng Long, hẳn nhớ đào ?

Mai vàng xứ Huế có khuây đâu ?
Đào phi theo ngựa về cung nhé !
Nở cạnh đài gương sắc chiến bào. 

Thảo luận cho bài: "Cành Đào Nguyễn Huệ"