Cảnh Đó, Người Đâu ?

Tác giả:

Gặp em thơ thẩn bên vườn hạnh
Hỏi mãi mà em chẳng trả lời
Từ đó bắc nam người một ngả
Bên vườn hoa hạnh bóng trăng soi

Thảo luận cho bài: "Cảnh Đó, Người Đâu ?"