Cánh Hoa Tàn

Tác giả:

1 cánh hoa tàn rơi trong gió nồng nàn
đời tàn theo thời gian
1 cánh hoa tàn giấc mơ màng
chưa tàn úa
cành hoa đã
Đời nghệ sĩ như cánh hoa hồng
tàn 1 lần trong ánh tà dương
đời nghệ sĩ thương cánh hoa tàn
lai láng

Thảo luận cho bài: "Cánh Hoa Tàn"