Canh khuya

Tác giả:

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan mấy nước non
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình son trẻ tí con con
(Quốc văn tùng ký)

Khảo dị: bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Hữu hoài
Câu 1: Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Câu 6: Đâm toạc chân mây đá một hòn
Câu 8: Mối tình san sẻ thí con con

Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Ngữ văn 11giai đoạn 2007-2017 với tên Tự tình (II).

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Canh khuya"