Cảnh Thiên Đường

Tác giả:

Nhờ em chỉ hộ cảnh thiên đường
ở tận miền âm hay cõi dương,
Hay ở trong lòng người thiếu nữ
Một chiều nhuốm đỏ ráng yêu đương?

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Cảnh Thiên Đường"