Cảnh Thu

Tác giả:

Mùa thu về trên lá

Tảng đá nắng nằm phơi
Một nỗi buồn thật lạ
Rơi rụng xuống cuộc đời

Mùa thu về trên lá
Chiều buông sương muôn nơi
Sóng tình như sóng cả
Lâng lâng đến rụng rời

Mùa thu về trên lá
Lá thành chiếc thuyền con
Trôi giữa giòng sông bạc
Lắc lư gió dập dờn

Mùa thu về trên lá
Chim về núi non cao
Thuyền ai về chốn lạ
Hồn ta gởi phương nào

Mùa thu về trên lá
Lá rụng xuống đá, sông
Gió cùng cây cợt nhã
Lòng ta chợt trống không

Nguyên Đỗ

Thảo luận cho bài: "Cảnh Thu"