Cạnh Tranh Giành Khách Hàng Và Chiến Thắng Bằng Giá Trị

Tác giả:

Cạnh Tranh Giành Khách Hàng Và Chiến Thắng Bằng Giá Trị

Những Chiến Lược Đột Phá Nhằm Thống Lĩnh Thị Trường)

Cạnh tranh giành khách hàng và chiến thắng bằng giá trị đã lần dầu tiên mang lại cùng lúc hai khái niệm rất mạng mẽ: giá trị khách hàng và lập kế hoạch cạnh tranh. Chúng cùng nhau tạ ra một công cụ mà sẽ xây dựng nên các chiến lược đột phá nhằm thống lĩnh thị trường.
Quyển sách này về  cạnh tranh – cạnh tranh hiệu quả – để giành khách hàng. Có một phương pháp có hệ thống và có quy củ, một quá trình từng bước một, để tạo ra và giữ vững lợi thế  khác biệt mà có thể thực thi trong tất cả các lĩnh vực chức năng và hoạt động khác nhau của tổ chức.
148262_p22557mbt
Đó là một quá trình có tính hệ thống được thiết kế nhằm loại bỏ tính ngẫu nhiên của quá trình xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Đó là một quá trình được biện luận là quan trọng hơn các sáng kiến tinh gọn hay 6 Sigma, và khi học cách sử dụng quá trình này sẽ làm cho 6 Sigma, tinh gọn hay bất cứ chương trình lập kế hoạch nào cũng thậm chí sẽ mạnh mẽ hơn.

Nội dung: Gồm 12 chương:
Phần 1: Cơ sở lý luận về cạnh tranh.
Chương 1: Lập kế hoạch nhằm cạnh tranh.
Chương 2: Lợi thế giá trị.
Chương 3: Gia tăng thhị phần bằng giá trị: Thu hút khách hàng.
Chương 4: Gia tăng thị phần bằng giá trị: Cầm giữ khách hàng.
Phần 2: Quá trình lập kế hoạch cạnh tranh.
Chương 5: Lựa chọn nơi cạnh tranh.
Chương 6: Mệnh đề giá trị hiện hành của tổ chức là gì?
Chương 7: Tổ chức muốn mệnh đề giá trị cạnh tranh của mình sẽ như thế nào?
Chương 8: Tổ chức quản lý mệnh đề giá trị cạnh tranh của mình như thế nào?
Chương 9: Mối liên kết giá trị – chiến lược – quá trình.
Chương 10: Giám sát tính hữu hiệu của kế hoạch.
Phần 3: Triển khai kế hoạch cạnh tranh.
Chương 11: 14 chìa khóa để triển khai thành công.
Chương 15: Cạnh tranh giành khách hàng.
Phụ lục A: Lưu ý kỹ thuật về sự đo lường giá trị.
Phụ lục B: Phân tích xu thế môi trường.
Phụ lục C: Biểu mẫu kế hoạch cạnh tranh trên thị trường.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Đặng Kim Cương
  • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Mã Sản phẩm: 2030030004578
  • Khối lượng: 330.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 05/2007
  • Số trang: 252

Thảo luận cho bài: "Cạnh Tranh Giành Khách Hàng Và Chiến Thắng Bằng Giá Trị"