Cảnh Tượng Tháng Giêng

Tác giả:

Về đây mỏi cánh chim trời

ngó sông khói đụn,trông đời dần thưa
mùa xuân ngắt tạnh như tờ
én trong mưa bụi bay khờ lẻ loi

Về đây đời cắt thành đôi
đêm tôi bó rọ, ngày phơi tật nguyền
tay đàn rung nhớ tình em
trăm năm buồn nỗi bất bình thế gian

Về đây cảnh tượng điêu tàn
mơ mơ nhân ảnh, bẽ bàng gương xưa
hồn buồn vọng những âm mưa
áo xanh Tôn Nữ bây giờ về đâu?
bất cần sao vẫn còn đau
mùa tôi dựng tóc lạnh màu thanh niên…

*1973
(trích HDBT)

Thảo luận cho bài: "Cảnh Tượng Tháng Giêng"