Canh Tý xuân • Xuân Canh Tý

Tác giả:

Ngô niên lục thập lục chi niên,
Tuế nguyệt xâm tần tuyệt khả liên.
Sơ khoát xỉ nha như nhị giáp,
Bồng tùng mao phát diệc canh phiên.
Tam triêu tịch hậu tiểu tương khánh,
Vạn lục tùng trung hoa diệc nhiên.
Lão bệnh cận lai ngâm hứng thiểu,
Xuân hàn vô sự bão lô miên.

Bản dịch của Lê Phụng

Năm nay sáu sáu tuổi trời
Mỏi mòn năm tháng chẩy trôi mà buồn
Lợi răng lục đục đôi phương
Rối bời râu tóc nhuốm sương trên đầu
Qua ba ngày tết vơi bầu
Hoa trong chậu cảnh như hầu muốn rơi
Bệnh già thơ hứng cũng vơi
Rét đài sưởi ấm ngủ vùi mừng xuân

Thảo luận cho bài: "Canh Tý xuân • Xuân Canh Tý"