Castles In The Clouds

Tác giả:

Castles, castles in the clouds

Castles, castles on the sand
that I used to build, that you used to fill
a fleeting emptiness

Ôi những lâu đài trên mây, những lâu đài trên cát…

Anh xây những giấc mơ dài lâu
Cho em những nỗi vui niềm đau
để em lấp một khoảng trống không tạm thời
thoáng qua trong cuộc đời
thoáng qua trong cuộc đời

Now all I have left are memories of dreams,
ghosts of things that never were,
tastes of joys that should have been…

Xin trả lại cho tôi những ước mơ ngây ngô
trả lại tôi những ký ức chưa hề có
những lầu đài trên mây, những lầu đài trên cát
nát tan… nát tan…
trong cơn sóng hung tàn
của ngọn triều uất hận

Now all I have left are memories of dreams,
ghosts of things that never were,
tastes of joys that should have been…

Thảo luận cho bài: "Castles In The Clouds"