Cát bụi

Tác giả:

Đời như phiên chợ họp rồi tan
Ngày đến rồi đi đêm cũng tàn
Mà vết thời gian còn ghi dấu
Trăng cũ vườn xưa cũng úa vàng

Đất lạ quê người con sóng bạc
Đêm nghe còi rúc phía trời xa
Giật mình tỉnh giấc… ngày xa lắc
Ngó mình tóc đã điểm sương pha
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Cát bụi"