Cắt Giảm Chi Phí Để Tránh Bế Tắc Trong Kinh Doanh

Tác giả:

Cắt Giảm Chi Phí Để Tránh Bế Tắc Trong Kinh Doanh

Chương 1: Chi phí của ai?

Chương 2: Giải pháp 1: Giảm phí tổn đầu tư

Chương 3: Giải pháp 2: Làm cho vốn kinh doanh hoạt động

Chương 4: Tối đa hóa lợi nhuận

Chương 5: Cắt giảm chi phí gián tiếp

Chương 6: Tối thiểu hóa các chi phí tài chính và thuế vụ

Chương 7: Cắt giảm chi phí trong khủng hoảng

Chương 8: Duy trì tiến trình

cat-giam-chi-phi (1)

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành Văn Lang
Nhà xuất bản NXB Văn Hoá Thông Tin
Trọng lượng vận chuyển (gram) 300
Kích thước 13.5 x 21 cm
Author Colin Barrow
Số trang 246
Ngày xuất bản 06-2014
SKU 8935073100925
Danh mục Bài học kinh doanh

Thảo luận cho bài: "Cắt Giảm Chi Phí Để Tránh Bế Tắc Trong Kinh Doanh"