Cổ tích – Điển tích

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P26)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P26)

26. KHỔNG TỬ VÀ CUỘC HÒA HỘI LỖ TỀ Tề Cảnh Công gởi thư mời Định Công nước Lỗ hội họp ở Giáp Cốc để bàn việc giảng hòa. LỗĐịnh Công chọn Khổng Tử làm tướng để đi hội họp. Khổng Tử nói: – Đã có văn thì phải có võ, không thể thiếu một […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P25)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P25)

25. MỘT BÀ HOÀNG GIỮ TIẾT VÀ MỘT BÀ HOÀNG THẤT TIẾT Ngô Vương Hạp Lư xâm chiếm được nước Sở. Sở Chiêu Vương (con út Sở Bình Vương) cùng bá quan bỏ chạy không kịp mang theo Thái hậu và Hoàng hậu (Thái hậu là mẹ Chiêu Vương, tức vợ của Bình Vương; Hoàng […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P24)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P24)

24. VÔ CỚ HẠI NGƯỜI LÀ CÁI CỚ TỰ HẠI MÌNH Tên Phí Vô Cực của nước Sở trước đây đã từng hại quan Lệnh Doãn Đấu Thành Nhiên, gia đình Thái Tử Kiến, gia đình Ngũ Xa (cha của Ngũ Tử Tư). Giờ hắn muốn hại đến gia đình Bá Khước Uyển. Bá Khước […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P23)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P23)

23. THẾ NÀO LÀ CÔNG PHÁP BẤT VỊ THÂN Nước Tấn, nước Yên nghe tin Tam Kiệt của Tề đã chết, liền đem quân đánh sâu vào đất Tề, quân Tề nhiều phen thảm bại. Trước đây Án Anh nhiều lần tiến cử lên vua bậc hiền tài Điền Nhương Thư, nhưng Cảnh Công vẫn […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P22)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P22)

22. HỌ CHẾT VÌ… QUẢ ĐÀO Một hôm Lỗ Chiêu Công cùng quan đại phu Thúc Tôn Nhược qua thăm Tề Cảnh Công bày tiệc chiêu đãi. Bọn Tam Kiệt (ba dũng sĩ nổi tiếng đó là Công Tôn Tiệp, Cổ Giả Tử, Điền Khai Cư) chống kiếm đứng hầu dưới thềm, có ý kiêu […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P21)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P21)

21. TỂ TƯỚNG ÁN ANH, QUÝ TRỌNG VỢ Án Anh có nhiều công trạng đối với nước Tề, Tề Cảnh công tặng áo hồ cừu, phong thực ấp… Án Anh nhất mực từ chối. Cảnh Công thấy một người đàn bà liền hỏi: – Có phải là nội tử của quan Tể Tướng đó không? […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P20)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P20)

20. QUỶ CỐC THỬ TÀI HỌC TRÒ Quỷ Cốc Tôn sư có hai học trò xuất sắc là Tôn Tẩn và Bàng Quyên. Một hôm Quỷ Cốc muốn thử tài học trò bèn kêu họ lại, bảo: – Ta ngồi trong động, trò nào có thể mời ta ra ngoài được? Bàng Quyên vội vàng […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P19)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P19)

19. KHI TRIỆU QUÁT ĐƯỢC PHONG TƯỚNG Bấy giờ Triệu Huệ Vương đã qua đời, Hiếu Thành Vương lên kế vị. Tần sai Đại Tướng Vương Hạt đem quân tiến đánh 17 quận ở Thượng Đãng (của nước Hàn), tướng Phùng Đình liệu sức không giữ được bèn dâng đất ấy cho Triệu. Người đến […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P18)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P18)

18. KHÔNG AI HIỂU CON BẰNG CHA Triệu Xa có người con trai tên là Triệu Quát, ngay từ bé đã đọc và bàn luận rất nhiều. Triệu quát vẽ trời vạch đất giảng giải lung tung, coi thiên hạ không ra gì, dẫu bố là Triệu Xa cũng không bắt bẻ được, nhưng Triệu […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P17)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P17)

17. DIỆN MẠO CỦA MỘT TƯỚNG TÀI Bấy giờ Tần là một cường quốc, sai đại tướng Hồ Thương đem quân vây thành Ứ Dự của nước Hàn giáp biên giới Triệu. Nước Hàn cho người cầu cứu Triệu. Các danh tướng của Triệu ai nấy đều cho rằng địa thế ở Ứ Dự rất […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P16)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P16)

16. CỐT CÁCH CỦA MỘT NHÂN TÀI Triệu Xa người nước Triệu là nhân viên đi thu thuế. Một hôm Triệu Xa vào thu thuế nhà Bình Nguyên Quân Triệu Thắng,tên quản lý của Bình Nguyên Quân ỷ mình là kẻ có thân thế nhất định không chịu nộp thuế. Triệu Xa bèn giết tên […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P15)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P15)

15. CÁI GHEN CỦA NÀNG TRỊNH TỤ Sở Hoài Vương là ông vua đa tình nhưng rất ngu dốt về việc trị nước. Vua có một ái phi là Trịnh Tụ, đẹp nhưng hiểm độc và tham lam. Sở Hoài Vương tiến cung một nữ nhân nhan sắc chim sa cá lặn. Nữ nhân ấy […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa(P14)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa(P14)

14. ĐẸP VÀ XẤU Một hôm thầy Dương Chu đi qua nước Tống trú tạm ở một khách điếm. Ông chủ điếm có hai bà vợ. Một bà rất đẹp và một bà rất xấu. Thế nhưng bà xấu được chồng yêu quý hơn. Dương Chu hỏi duyên cớ, ông chủ đáp: – Người đẹp […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P13)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P13)

13. TÍN LĂNG QUÂN KẾT BẠN Tín Lăng Quân là công tử Ngụy Vô Kỵ (người hoàng tộc), vốn là người có tâm hồn cao khiết, nhân hậu, tính thích chiêu hiền đãi sĩ, không phân biệt giàu nghèo, thường lấy lễ để giao tiếp với kẻ sĩ. Nước Ngụy có kẻ ẩn sĩ tên […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P12)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P12)

12. MẠO BIỆN CỨU TRI KỶ Mạo Biện nước Tề là thực khách của Tĩnh Quách Quân Điền Anh, Biện có nhiều tật xấu nhưng lại được Tĩnh Quách Quân yêu vì. Thực khách trong nhà ai nấy không vui liền xúm lại can, kể cả Mạnh Thường Quân Điền Văn (con của Điền Anh). […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P11)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P11)

11. THẾ NÀO LÀ ĂN TRỘM Nước Tề có họ Quốc là địch phú.Nước Tống có họ Hướng là bần cùng. Họ Hướng đến học cách làm giàu của họ Quốc. Họ Quốc nói: – Tôi giỏi về nghề trộm. Trộm năm đầu thì đủ ăn, đến năm hai thì giàu có, năm thứ ba […]