Cổ tích – Điển tích

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P10)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P10)

10. BIỂN CÁ LỚN Tĩnh Quách Quân Điền Anh muốn xây lại thành Tiết cho thật uy nghi hùng tráng, đám thực khách của ông khuyên can, nhưng Điền Anh vẫn không nghe, còn hạ lệnh: – Ai can, ta sẽ chém! Có một ông khách đến nói: – Cho tôi gặp Tĩnh Quách Quân, […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P6)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P6)

6. Thuần Vu Khôn vốn là một biện sĩ (biện sĩ: Người biện bác giỏi) lỗi lạc nhất của Tề, nghe Trâu Kỵ uốn ba tấc lưỡi mà được phong làm Tướng quốc, có ý không phục, bèn dẫn bọn tay chân đến yết kiến Trâu Kỵ. Trâu Kỵ tiếp đãi tử tế, Thuần Vu […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P5)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P5)

5. TIẾNG ĐÀN BÀN QUỐC SỰ (TRÂU KỴ THUYẾT TỀ UY VƯƠNG) Tề Uy Vương lên ngôi 9 năm, ngày nào cũng đàn quyển ca vang, đắm say tửu sắc. Một hôm có người tên Trâu Kỵ là người nước Tề, xin vào yết kiến Tề Uy Vương, nói: – Tôi biết gảy đàn, nghe […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P9)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P9)

9. NƠI CHUỒNG NGỰA Ngày xưa có một hàn sĩ đến kinh để ứng thí. Trong lúc đợi đến ngày thi chàng tạm ngụ tại một quán rộng rãi bề thế. Nhà quán thấy chàng túng thiếu tiền liền cho ra ngủ ngoài chuồng ngựa. Một hôm chàng đi thi về ghé lại chuồng ngựa […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P8)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P8)

8. NHÂN VÀ TRÍ Thầy trò Khổng Tử bỏ nước Lỗ lưu vong ra nước ngoài. Một hôm Khổng Tử gọi Tử Cống (một trong 72 học trò hiền của Khổng Tử) hỏi: – Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí? Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp: – […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P7)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P7)

Quan Dở Được Khen, Quan Giỏi Bị Chê 7. QUAN DỞ ĐƯỢC KHEN, QUAN GIỎI BỊ CHÊ Trâu Kỵ ghi nhớ lời Thuần Vu Khôn nên ông làm việc hết sức siêng năng và cẩn thận. Bấy giờ ai cũng đồn vị quan trấn thủ đất A là người hiền, và chê quan trấn thủ […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P4)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P4)

Chuyện Con Ve Sầu và Nước Ngô 4. Một sớm, Thái tử Hữu mang cung tên vào cung, vừa gặp vua Phù Sai. Nhà vua hỏi: – Con mang cung tên đi đâu mà áo quần ướt sũng thế này? Thái tử nói: – Con đi săn vô ý bị sụp hầm? – Sao lại […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P3)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P3)

Ông Già Họ Mã Mua..Ngựa Hay Là Miệng Thế Gian 3. Truyện Ba Nhà họ Mã ngày trước chuyên nghề nuôi dạy ngựa và bán ngựa. Có một dạo gia đình ông suy sụp vì con ông bị bệnh nặng, đã vét hết tiền trong nhà mà con ông vẫn không khỏi. Ông bán hết […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P2)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P2)

Hình Ảnh Một Xử Nữ Ngày Xưa 2. Truyện Hai Ngũ Tử Tư từ lúc lưu vong, xin ăn dọc đường bụng đói lả. Đến đất Phiên Dương thấy một thiếu nữ đang ngồi giặt lụa trên bến Lại Thủy, có đem theo mo cơm đặt bên cạnh. Tử Tư nói: – Ta trên bước […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P1)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P1)

Mở Đầu Câu Truyện Truyện Một Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói: – Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bưng tai. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa

Thuật Xử Thế Của Người Xưa

LỜI GIỚI THIỆU “Thuật xử thế của người xưa” bao gồm những bài trích dịch từ các điển tích của Trung Quốc về cách ứng xử của người xưa. “Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở cạn kiệt. Còn người hữu dụng thì sao? […]

Thằng Bịp Cốc

Thằng Bịp Cốc

Xưa có một bà già sinh được một đứa con đặt tên là thằng Bịp Cốc. Lúc Bịp lớn lên, đi thì lủi như cuốc, bạc thời đánh như sấm, đã sa vào đám nào, ai đánh nhỏ cũng cốc, ai đánh to cũng cốc, không trừ cái nào cả. Má nó bảo nó không […]

Truyện Xiển Bột (P15)

Truyện Xiển Bột (P15)

Xiển trả lời vua Đồn rằng có một lần vua ngự tuần ra Thanh Hóa. Nghe nói con cháu Trạng Quỳnh vẫn còn, vua bèn cho đòi đến. Xiển vâng lệnh tới hầu. Vua hỏi: – Trước khi Trạng chết có trối trăng lại điều chi không? Xiển đáp: – Dạ có ạ! Vua bảo: […]

Truyện Xiển Bột (P14)

Truyện Xiển Bột (P14)

Tứ chứng nan y Xiển làm thuốc. cho nên vua thường vời vào kinh chữa bệnh. Một hôm, vua đang nô đùa cùng bầy cung phi, thì thấy Xiển bước vào. Vua ngạc nhiên hỏi có việc gì. Xiển đáp: – Hạ thần nghe nói Hoàng thượng mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo mà sách […]

Truyện Xiển Bột (P13)

Truyện Xiển Bột (P13)

Xiển vào dinh tổng đốc xin tiền Gặp lúc hỏng thi, Xiển và mấy anh em bạn đồng môn ngồi buồn mới giở trò bù khú với nhau. Anh em biết Xiển có tài ứng đối, thách Xiển vào xin tiền quan tổng đốc. Bây giờ tổng đốc Thanh Hóa khét tiếng là một người […]

Truyện Xiển Bột (P12)

Truyện Xiển Bột (P12)

Chửi án Tiêu Bị chơi nhiều vố đau quá, quan huyện dò mãi mới biết là Xiển, tức quá, nhưng có muốn gây chuyện cũng không được vì ông là người khác huyện. Lão huyện bèn đem chuyện ấy nói lại với án Tiêu và tỏ ý nhờ quan thầy trả thù hộ. Lần ấy, […]