Quê Hương

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên  Trịnh Công Sơn Trình bày: Tuấn Ngọc Trình bày: Lệ Thu Em còn nhớ hay em đã quên ? Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân Nhớ đèn đường từng đêm thao thức Sáng che em vòm lá me xanh […]