Truyện ngôn tình hiện đại

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh – Primmie

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh – Primmie

Văn án Đột nhiên anh ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của anh. Trời ạh, cô có nghe lầm hay không, họ đã gặp nhau được bao nhiêu lần, lại còn chưa hiểu bao nhiêu về nhau. Nhìn đi, nhìn đi, từ tóc tai cho đến cách nói năng, hành vi ứng xử của […]