Truyện cười dân gian

Cười thầm

Cười thầm

Cười thầm Một hành khất chìa nón trước cửa nhà một bà nhà giàu: – Thưa bà, nhà cháu mất một chân. Bà nhà giàu đáp: – Có thể lắm, nhưng tại sao anh lại tưởng chân anh mất ở đây?  

Chuyện muỗi

Chuyện muỗi

Chuyện muỗi Một anh muỗi đi xa vè tìm thăm anh bạn thân. Gặp anh ta đang ba hoa đấu láo với mọi người, lấy làm lạ hỏi: – Này anh… Trước đây anh ít nói lắm mà sao bây giờ đổi tính vậy? – Chẳng hiểu nữa… Từ khi tôi đốt nhằm một chánh […]

Kẻ trộm, gái đĩ và thầy thuốc

Kẻ trộm, gái đĩ và thầy thuốc

Kẻ trộm, gái đĩ và thầy thuốc Quỷ sứ bắt ba hồn trê ndương thế về nộp Diêm Vương. Diêm Vương phán hỏi: – Chúng bây khi sống làm nghề gì? Hồn tên ăn trộm thưa: – Con nghèo lắm, không có của cải mà bố thí, nên phải thí công, đêm nào cũng đi […]

Dàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ

Dàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ

Dàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ Một thầy đề chẳng biết làm sao bị vợ cào cấu sứt cả mặt. Khi đến công đường, quan huyện thấy, mới hỏi: – Sao mặt thầy lại xây xát ra thế kia? Thầy đề thưa: – Bẩm chiều hôm qua, con ngồi chơi hóng mát, cái […]

Bạn quan

Bạn quan

Bạn quan Có hai anh kết nghĩa đèn sách. Một anh gặp may thi đỗ, ra làm quan liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần nào cũng cho lính ra bảo, khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc quan, không tiếp. Năm bảy phen như thé, anh này giận […]

Thần bia trả nghĩa

Thần bia trả nghĩa

Thần bia trả nghĩa Có một ông quan võ, lúc nào cũng đeo khẩu súng bên hông, nhưng bắn rất dở. Có cái bia sau nhà, đứng cách có chục bước mà tập mãi, vẫn chưa trúng được phát nào. Có lệnh gọi ra đánh giặc ở biên thùy, ông ta mang lính đi. Vừa […]

Trung thần nghĩa sĩ

Trung thần nghĩa sĩ

Trung thần nghĩa sĩ Hai ông lão ngồi nói chuyện, trước nói chuyện ruộng nương, mùa màng, sau đến chuyện chính sự, tư cách quan trong địa hạt mình như thế nào. Một ông nói: – Tôi xem, các quan ở địa hạt ta đều là những bậc trung thần nghĩa sĩ cả! Ông kia […]

Thơ vịnh con chó

Thơ vịnh con chó

Thơ vịnh con chó  Có anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là học trò nghèo, thương hại bảo: – Có phải anh học trò thì ta ra đề “Con chó” cho mà làm, làm được, sẽ có thưởng. Anh học trò […]

Tiễn quan

Tiễn quan

Tiễn quan Một ông quan ăn tiền rát quả. Có giấy dổi quan đi nơi khác. Đợi mãi chẳng thấy ma nào đến tống tiễn cả, bà quan gọi nha lại vào, trách: – Dân tình ở đây sao mà bạc thế! Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng đứa nào lên […]

Người thợ may lành nghề

Người thợ may lành nghề

Người thợ may lành nghề Một ông quan đến hiệu thợ may, may một kiểu áo để tiếp khách. Biết quan xưa kia nổi tiếng cúi người trên, hách dịnh với người dưới, người thợ hỏi: – Xin quan lớn cho biết ngài may kiểu áo này để tiếp hạng người nào ạ? Quan cau […]

Xử kiện giỏi

Xử kiện giỏi

Xử kiện giỏi Có ông quan huyện nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm hai anh mang nhau đến kiện quan. Anh nọ biết mình đuối lý, hối lộ quan một lạng vàng để quan xử cho mình được kiện. Anh kia cũng nghĩ mình chưa chắc đã được kiện, hối lộ quan hai lạng […]

Quan không bằng người đàn bà dốt

Quan không bằng người đàn bà dốt

Quan không bằng người đàn bà dốt Có anh lính đi xa, nhân có bạn bè ghé thăm, nhờ bạn đem về cho vợ ở nhà một trăm quan tiền và một bức thư. Giữa đường, anh bạn tò mò giở thư ra xem. Không thấy biên số tiền gửi bao nhiêu, chỉ thấy vẽ […]

Đừng nói nữa mà tao thèm

Đừng nói nữa mà tao thèm

Đừng nói nữa mà tao thèm Trên dương thế có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu với Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: – Nỗi oan ức của nhà người như thế nào, hãy nói rõ đầu đuôi ta nghe? – Dân họ bắt con làm thịt. – Được rồi! […]

Con vâng lời ông

Con vâng lời ông

Con vâng lời ông Một ông nhà giàu có việc phải đi vắng, bảo người đầy tớ trông nhà, dặn: – Mày ở nhà phải trông coi cái chân giò tao mua về treo đó, với con gà trống thiến nhốt trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi nghe. Và chỉ vào hai ve […]

Trả thù

Trả thù

Trả thù Có chú bé đi học may, gặp phải người thợ cả ác, đánh chửi cả ngày. Chú bé tức quá, nhưng chẳng biết làm sao, phải chịu khổ mà học lấy nghề làm ăn. Một hôm, nhà nọ sắp có đám cưới, mới gọi người thợ cả lại cắt quần áo cho cô […]

Nói cho có đầu có đuôi

Nói cho có đầu có đuôi

Nói cho có đầu có đuôi Một lão nhà giàu có anh đầy tớ tính bộp chộp, thấy gì nói nấy, gặp đâu nói đó, không suy nghĩ chín chắn. Lão gọi anh ta, bảo: – Mày tính bộp chộp lắm, ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao […]