Truyện cười dân gian

Tại ông không hỏi

Tại ông không hỏi

Tại ông không hỏi Có người mời cụ Bá đến nhà chơi. Lúc đi, cụ cho anh đầy tớ theo hầu. Thấy cụ đến, chủ nhà ân cần hỏi han: – Đường xa, cụ đi mệt, tôi lấy làm ái ngại quá! Cụ Bá bảo: – Không, từ nhà sang đây, đi xe thì có […]

Chỉ sợ sét của bà

Chỉ sợ sét của bà

Chỉ sợ sét của bà Nhà giàu họ nuôi đầy tớ ở trong nhà, bữa nào ăn cơm, bà chủ cũng xới cho vừa sét ba bát thì thôi. Một hôm, mưa to gió lớn, sấm sét dữ dội. Bà chủ run lập cập, còn anh đầy tớ thì cứ thản nhiên như không. Bà […]

Mưu chủ nhà và mưu đầy tớ

Mưu chủ nhà và mưu đầy tớ

Mưu chủ nhà và mưu đầy tớ Một anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho. Đến kỳ hạn. Lão muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn chiên vừa ngắn vừa hẹp, bảo: – Mày phải làm sao đắp cái chăn này vừa người […]

Kén rể giàu

Kén rể giàu

Kén rể giàu Nhà nọ có người con gái đến tuổi lấy chồng, nhưng lão bố chưa kén được chàng rể nào vừa ý cả. Ai lão cũng chê là nghèo và sợ người ta moi tiền của lão. Lão bèn đóng một chiếc thuyền chèo khắp nơi tìm chồng cho con. Đến vùng nào, […]

Kén rể sang

Kén rể sang

Kén rể sang Một lão nhà giàu kén rể, một hôm qua đình làng thấy một anh áo quần lôi thôi bẩn thỉu, vừa đi vừa ngáp gió. Lão chợt thấy vị Thành Hoàng đứng dậy như để vái chào. Lão nghĩ bụng: “Chắc anh này có tướng làm quan, to hơn Thành Hoàng, nên […]

Bia mộ người giàu

Bia mộ người giàu

Bia mộ người giàu Một người mới nổi lên giàu có, đã vội chết. Bạn đi dặt tấm bia dựng trước mộ, ghi công trạng, mới đến ông cử nọ xin cho một bài thơ kể đức nghiệp người chết. Ông cử nghĩ mãi, thấy không có gì đáng ghi nhớ cả, chẳng nhẽ để […]

Chiếm hết chỗ rồi

Chiếm hết chỗ rồi

Chiếm hết chỗ rồi Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng: – Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên! Người ăn mày nghe nói, vội trả lời: – Phải, tôi ở dưới địa ngục mới […]

Trả nợ

Trả nợ

Trả nợ Một anh lúc sống công nợ nhiều quá, lúc chết xuống âm phủ, các chủ nợ đâm đơn xuống vua Diêm Vương kiện. Diêm Vương tra sổ thấy quả như vật, mới bắt anh ta hóa kiếp làm trâu cày trả nợ. Anh ta van xin: – Con vay chúng nỏ cả thảy […]

Sang cả mình con

Sang cả mình con

Sang cả mình con Mùa hè nóng nực, một lão nhà giàu đi chơi về, mồ hôi đầm đìa như tắm. Lão sai người ở lấy quạt ra quạt cho lão. Người ở cắm đầu quạt. Một lúc sau, ráo mồ hôi, lão khoái quá, nói: – Ô, mồ hôi của tao nó đi đâu […]

Nhà giàu than vãn

Nhà giàu than vãn

Nhà giàu than vãn Một lão nhà giàu vừa buôn bán vừa cho vay nặng lãi, bóp nặn từng xu, nhưng lại cứ làm ra vẻ ta đây không thích giàu sang. Một hôm lão ngồi than thở với bạn: – Nhiều của cũng chẳng làm gì! Của càng nhiều càng khổ thân mà thôi. […]

Con vịt hai chân

Con vịt hai chân

Con vịt hai chân Có thầy đề (thư ký ngày xưa) tính hay nịnh quan, hễ trông thấy cái gì hơi khác một tí là vơ lấy, tán luôn. Một hôm, quan đang ngồi ở công đường, thầy đề đứng hầu bên cạnh, trông ra sân thấy con vịt đứng ngủ, co một chân lên. […]

Chiêm bao thấy chết một ngàn năm

Chiêm bao thấy chết một ngàn năm

Chiêm bao thấy chết một ngàn năm Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm đến nhà ông quan nọ, nói nịnh: – Hôm qua, con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, xin sang báo tin ngài rõ. Ông quan nghe xong, có vẻ buồn rầu, chứ […]

Quan lớn nhân đức thật

Quan lớn nhân đức thật

Quan lớn nhân đức thật Có người hay nói nịnh, một hôm đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, đã khen rối rít: – Quan lớn là người nhân đức, thú dữ trong vùng này cũng phải lánh đi nơi khác… Hôm qua, vừa đến địa hạt ta, tôi nhìn tận mắt thấy cọp kéo […]

Khéo tán

Khéo tán

Khéo tán Một ông quan thích thơ nôm, có thầy đề khéo tán. Hễ làm được bài thơ nào, quan lại gọi thầy vào đọc cho nghe. Một hôm, quan gọi vào, bảo: – Tôi mới làm một cái chuồng chim sau tư thất, nhân thể, có làm một bài thơ tứ tuyệt, đọc thầy […]

Không xu nịnh

Không xu nịnh

Không xu nịnh Một người giàu thích xu nịnh, nói với một người nghèo: – Tao giàu có, sao mày không xu nịnh tao? Người kia nói: – Ông giàu mặc ông, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh? Người giàu bảo: – Thế thì tao chia cho mày một nửa gia sản […]

Chết cũng không chừa

Chết cũng không chừa

Chết cũng không chừa Một người đi truyền giáo nói những là tô tượng, đúc chuông làm cầu làm nhà thờ, kỳ thực được đồng nào, bỏ vào túi hết. Lúc chết xuống âm phủ, Diêm Vương bắt bỏ ngục tối. Anh ta vừa bước vào cửa ngục, đã bảo những người bị giam trong […]