Truyện dài

Putin – Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang Nga

Putin – Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang Nga

Tác giả: Lý Cảnh Long. – Dịch giả: Tạ Ngọc ái. Thanh An. Nhà xuất bản: Nxb Lao động-2001 Thực hiện ebook : hoi_ls Giới thiệu về nội dung Từ khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, nhiều người trên thế giới, trong đó có cán bộ và […]