Sách hay

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Thời Trần

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Thời Trần

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Thời Trần Chỉ đến thế kỷ XV, cả một giai đoạn lịch sử của nước ta bắt đầu từ kỷ Hồng Bàng mới chính thức được các sử gia phong kiến ghi lại dựa theo “dã sử, Bắc sử, các bản truyện chí và những việc nghe thấy, […]

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Thời Đinh

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Thời Đinh

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Thời Đinh Chỉ đến thế kỷ XV, cả một giai đoạn lịch sử của nước ta bắt đầu từ kỷ Hồng Bàng mới chính thức được các sử gia phong kiến ghi lại dựa theo “dã sử, Bắc sử, các bản truyện chí và những việc nghe thấy, […]

Vị Thánh Tăng Kỳ Dị – Tế Điên Hoà Thượng

Vị Thánh Tăng Kỳ Dị – Tế Điên Hoà Thượng

Vị Thánh Tăng Kỳ Dị – Tế Điên Hoà Thượng Vị thánh tăng kỳ dị là sự tích có thật của một vị Hoà thượng sống tại vùng Chiết Giang, Trung Hoa vào triều đời Tống (1150 – 1209). Lúc chưa xuất gia, tên của Ngài là Lý Tu Duyên, khi quy y  cửa Phật […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Dựng Nước

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Dựng Nước

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Dựng Nước Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời Hùng […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Nguyễn

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Nguyễn

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Nguyễn Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Hậu Lê

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Hậu Lê

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Hậu Lê Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Hậu Lê

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Hậu Lê

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Hậu Lê Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Tây Sơn

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Tây Sơn

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Tây Sơn Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Kì Chống Thực Dân Pháp

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Kì Chống Thực Dân Pháp

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Kì Chống Thực Dân Pháp Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Trần

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Trần

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Cuối Nhà Trần Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Trần

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Trần

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Trần Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam […]

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Nguyễn

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Nguyễn

Kể Chuyện Lịch Sử Nước Nhà Dành Cho Học Sinh – Thời Đầu Nhà Nguyễn Kể chuyện lịch sử nước nhà – dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả – Nhà thơ Ngô Văn Phú, là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ […]

Em Yêu Sử Việt

Em Yêu Sử Việt

Em Yêu Sử Việt Em yêu sử việt là những nhân vật lịch sử gắn với những câu chuyện lịch sử đáng nhớ. Mục lục: Thời đại truyền thuyết Hồng Bàng Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập Thời Đinh – Tiền lê – Lý Thời nhà Trần Từ thời nhà Hồ […]

Hà Nội Nghìn Xưa

Hà Nội Nghìn Xưa

Hà Nội Nghìn Xưa – Tái bản 06/09/2009 Đời sống kinh tế – xã hội ngày càng phát triển thì những hiểu biết nhiều mặt của mỗi người, nhất là thế hệ trẻ càng cần phải được nâng cao và mở rộng hơn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của thời đại. […]

Huyền Thoại Đồi A1

Huyền Thoại Đồi A1

Huyền Thoại Đồi A1 Mục lục: Sau khi “Quyết định khó khăn” Chàng trai xứ dừa trên chiến hào điện biên phủ Báo “Anh Dũng” trên chiến hào điện biên phủ Pháo binh vào trận Huyền thoại đồi A1 Mỹ không cứu nổi pháp ở Điện biên phủ Tâm sự của tướng đờ cát sau […]