Câu đối Tết

Tác giả:

Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo
Nhân tình trắng thê lại bôi vôi
Không dưng xuân đến chi nhà tớ?
Có nhẽ trời mà đóng cửa ai!

Nực cười thay: nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà tết!
Thôi cũng được: rượu có, nem có, bánh chưng cũng có, thừa chơi!

Xuân về chớ để xuân đi, thương kẻ quạt nồng cùng ấp lạnh
Năm mới khác gì năm cũ, van người bán muối với mua vôi

Vui xuân, xuân cả một trời, có lẽ đâu đâu cũng vậy
Người học, học cho hết sách, hay là thế thế mà thôi
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hoá – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Câu đối Tết"