Câu Hồn

Tác giả:

Giới thiệu:
– Lệnh tôn vì hùng tâm hiệp khí cao ngút trời, chỉ muốn cứu Khả nhị ma, nên vô tình lâm thảm họa, cùng lão Khả rơi xuống đáy vực. Biến cố đã xảy ra cho Điền gia, làm cho ta và Cát đệ đều mất đi mỗi người một thân nhân. Sẽ không ai trách Cát đệ, kể cả lệnh đường cũng vậy.

Cát Hiểu Phong bỗng rơi lệ và lắc đầu hối hận :

– Thư thư đừng an ủi đệ. Tự đệ biết, mẫu thân và nhất là Hạ thúc thúc sẽ không bao giờ tha thứ cho đệ. Có lẽ gia phụ cũng vậy, người càng không tha thứ cho một khi đệ đã làm ô uế thanh danh nghĩa hiệp của người.

Điền Tú Tú nhoẻn cười :

– Ta không hề an ủi đệ. Trai lại, mọi người đã minh bạch tỏ tường và hiểu rằng, Cát đệ chỉ vô tình làm theo những gì mà Đinh Thất đã lưu tự căn dặn. Mọi chuyện xảy ra đều do Đinh Thất có chủ mưu sắp xếp từ trước. Giả như người thực hiện không phải Cát đệ, mà là ai đó trong số những người hiện diện ở đây thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng hơn.

cauhonfel1HceHqW

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách…. có thể tiếp cận tác phẩm.

Tiengviet.com không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Tiengviet.com tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien… và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên tiengviet.com – mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Thảo luận cho bài: "Câu Hồn"