Cầu Khoá Thuỷ

Tác giả:

Khoá Thuỷ song kiều

Nhất khâu trung đoạn thuỷ tây đông,
Nhật nguyệt tiên kiều tả hữu thông.
Hí hải trường kình tranh thượng hạ,
Ẩm tuyền thái luyện hội thư hùng.
Liễu yên giao toả hàn sơn bán,
Nhân ảnh bình phân hạo cảnh trung.
Mãn đạo thần linh năng giá hải
Chỉ kim tài thị tế xuyên công.

Dịch nghĩa

Vốn là một gò đất mà ở giữa đứt ra làm hai, làm cho nước rẽ ra hai bên, bên thì về đông, bên thì về tây.
Hai bên cầu tiên, mặt trăng và mặt trời qua lại tự do.
Đứng trên cầu trông ra ngoài biển, thấy bầy cá kình đương đua nhau bỡn sóng, thi nhau nhảy nhót, con thấp con cao.
Quay lại trên núi thì cầu vồng đương thả xuống hút nước nguồn.
Khói dương liễu bốn bề giao lại trùm mất nửa núi
Khách đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước trong veo, thấy bóng mình san ra đều đặn trong gương thuỷ.
Ai khéo nói khoác rằng thuyền từ có thể đưa người qua bể?
Đây dịp cầu tiên này chỉ có công đưa người qua sông.

 

Khoá Thuỷ là một cảnh đẹp ở Hương Tích. Hương Tích là một động đẹp, trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Động Hương Tích cách Hà Nội gần 70km về phía tây nam.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Cầu Khoá Thuỷ"