Câu Lạc Bộ Làm Quen

Tác giả:


Mới đọc ít hàng đôi điều về em
Anh nghe lòng lâng lâng liền vội viết thư gửi làm quen
Chắc em rất đẹp bởi tên thật dễ thương
Thêm lứa tuổi mộng mơ mà lòng anh đã bao mong chờ

Bên giấy thư xanh màu
Anh đắn đo thật lâu
Sợ hẹn hò gặp nhau
Em e thẹn mà không dám quen
Rồi ngại ngùng gọi tên thêm nhớ thương vấn vương từng đêm
Thư gửi mấy tuần vẫn chưa được hồi âm
Em có thật lòng không để anh mãi đêm đợi ngày mong?

Chắc đã có người bước vào lòng em
Thư em gửi chậm hơn thì gặp em chỉ thêm ưu phiền

 

Thảo luận cho bài: "Câu Lạc Bộ Làm Quen"