Câu vọng cổ

Tác giả:

Anh chèo đò ngang, ngược dòng câu vọng cổ
Câu hát đổ làm sóng vỡ đò anh
Con sông mênh mông nguồn xa… em mỏng mảnh
Anh lỡ nhịp rồi! Nốt lặng có người không?
Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội nhà văn ấn hành, 2013

Thảo luận cho bài: "Câu vọng cổ"