Cây hồng

Tác giả:

Nhà anh có một cây hồng
Quả son nhún nhẩy đèn lồng cành tơ
Cây hồng như thực như mơ
Khách qua đường những ngẩn ngơ… ghé nhìn.
Ai tri âm, hãy đến tìm
Quả hồng như thể trái tim giữa đời
Cây hồng đất nước, em ơi
Càng sương giá lạnh, càng ngời sắc xuân!
(12-1971)

Thảo luận cho bài: "Cây hồng"