Cây Lê

Tác giả:

Bình minh gieo nắng trên cây lê
Nghiêng nghiêng ngàn cánh lá sum suê
Chiều lòng em lá cây xanh rờn
Tô thắm thêm mối tình,
chiều lòng em lá cây xanh rờn
Tô thắm thêm mối tình
Tô thắm thêm mối tình 

 

Thảo luận cho bài: "Cây Lê"