Cây và bóng

Tác giả:

Bóng vợ và cây chồng
Lứa đôi êm ả thế
Say hạnh phúc, bầy ong
Ru tiếng ru chung thủy.

Thảo luận cho bài: "Cây và bóng"