Chai Đá

Tác giả:

Một người qua đường
Trông một em bé chết trong thảm thương
Lòng người không buồn
Mau dồn chân bước nét vui bình thường
Một người khi đọc
Tin từ trận tuyến máu khơi thành sông
Lòng người không buồn
Châm một hơi thuốc mắt đưa lạnh lùng

Ôi ! Quê hương ơi !
Bao đau thương thành chai đá trên đất Việt đầy hận sầu
Ôi ! Quê hương ơi !
Bao đau thương thành chai đá trên nét mặt quê hương tôi

Một người vô tình
Riêng tìm vui thú giữa muôn sầu đau
Lòng người không còn
Nghe lời sông núi xót thương đồng bào
Một người vô thần
Vui nhìn xương máu thấm loang đồng xanh
Lòng người không còn
Nghe lời tâm huyết tiếng kêu hòa bình

Thảo luận cho bài: "Chai Đá"