Chấm Phết

Tác giả:

Trái tim tôi
(chấm)
(xuống hàng)

Nay xin nạp mạng
(gạch ngang)
cho người

Em thênh thang
(phết)
mây trời

Còn tôi
(hai chấm)
như loài bung xung

Em thanh khiết
(phết)
tựa trăng

Còn tôi
(chấm hỏi)
giống thằng cuội thôi

Đêm rằm dựa gốc đa chơi
Nhìn thiên hạ
(chấm)
mình tôi một mình

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Chấm Phết"